BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, 7 July 2009

ADAB-ADAB terhadap DIRI SENDIRI

Akhlak berarti tingkahlaku, sikap, perbuatan, adab dan sopan santun. Akhlak mulia bererti seluruh tingkahlaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadist yaitu adab sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad SAW kepada kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup. Akhlak beliau adalah Al-Quran.

Akhlak atau adab sopan santun yang telah dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad SAW itu meliputi akhlak manusia kepada Allah SWT dan Akhlak terhadap sesama ciptaan Allah, termasuk didalamnya akhlak terhadap diri sendiri karena diri sendiri itu termasuk ciptaan Allah juga, lahir dan batin.

1.Akhlak kepada Allah

Akhlak mulia kepada Allah bererti mengikuti seluruh perintah yang telah disampikan Allah kepada Rasul yang Maha Mulia Muhammad SAW. Seluruh perintah tersebut sudah tercatat dalam Al-Quran dan Hadist.

2. Akhlak kepada ciptaan Allah

Akhlak terhadap ciptaan Allah meliputi segala tingkahlaku, sikap, perbuatan, adab dan sopan santun sesama ciptaan Allah yang terdiri atas ciptaan Allah yang ghaib dan ciptaan Allah yang nyata, benda hidup dan benda mati.

Sesama Manusia, Nabi dan Rasul, Keluarga, Diri Sendiri, Orang Tua, Kerabat Dekat, Kerabat Jauh dan Seterusnya,
Tetangga Dekat dan Tetangga Jauh, Sesama Muslim, Non Muslim.

Selain manusia, haiwan dan tumbuhan, benda mati yang perlu kita beradap juga ialah bumi serta isinya dan angkasaraya.

0 comments: